S NAMI SPOLUPRACUJÚ

Kliniky Prírodovednej univerzity vo Vroclave a Lubline

Veterinárne laboratórium Vetlab

Veterinárne laboratórium IDEXX

Veterinárne laboratórium Laboklin

Lek. wet. Adam Pietroń – odborník pre veterinárnu rádiológiu oprávnený Kynologickým združením Poľska na hodnotenie röntgenových výsledkov z hľadiska lakťovej a bedrovej dysplázie, oficiálne zápisy v rodokmeni

Dr n. wet. Jan Siembieda – odborník pre veterinárnu rádiológiu oprávnený Kynologickým združením Poľska na hodnotenie röntgenových výsledkov z hľadiska lakťovej a bedrovej dysplázie, oficiálne zápisy v rodokmeni

Chovy:

Chov tosa-inu „Twierdza Samuraja"

Chov border collie „Gorczańska Oaza”

Chov veľkých bradáčov „Hexenwiese”

Salón pre zvieratá BAXA